Yetkili Muayne Servisi

Resmi gazetede yayınlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ; TS 17020 Standardına göre Tartım kapasitesi 2000 kg kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip I,II (HASSAS) III VE IV [HASSAS OLMAYAN] sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletlerinin PERİYODİK/STOK VE TAMİR SONRASI İLK Muayene ve Damgalama hizmetlerini verme konusunda  21.12.2017 tarihinde  YMS-34-10 nolu belge ile firmamız Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiştir.

Bünyenizde bulunan tartı aletlerinin muayenesi her 2 yılda bir zorunludur. Son başvuru tarihi 28 şubattır.