Kalite Belgelendirme Eğitimleri

Metroloji tarifi, tarihçesi
Türkiye` de metrolojinin tarihçesi ve metroloji kuruluşları
Metroloji terimleri
Kalibrasyon
ISO 9000 sisteminde kalibrasyon
Kalibrasyon şartları ve firma bünyesinde kalibrasyon
Kalibrasyonda ölçüm belirsizliği
Kalibrasyon sertifikası düzenlenmesi
Soru ve cevaplar

Uzmanlık Eğitimleri

Boyutsal kalibrasyon
Kuvvet kalibrasyonu
Sertlik kalibrasyonu
Sıcaklık kalibrasyonu
Elektriksel kalibrasyon
Terazi kalibrasyonu
Basınç kalibrasyonu
Hacimsel malzeme kalibrasyonu

Kalite Belgelendirme Eğitimleri

TS EN ISO 9001
TS EN 16949
TS EN ISO 14001
TS EN ISO/IEC 17025
TS 18001 (OHSAS)
TS 13001 (HACCP)
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
CE BELGELENDİRME