NEŞEM  Kalibrasyon Laboratuvarı, 
•    Kurulmuş olan bu kalite yönetim sistemini, kalibrasyon çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personeline öğretir ve uygulanmasını garanti altına alarak sürekli iyileşmeyi taahhüt eder.
•    SI birimler sistemine uygun ulusal veya uluslararası standartlara izlenebilirliği sağlayan, güvenilir ölçümler için metroloji dünyasında marka olmuş cihazlara sahip olmayı hedefler.
•    TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre kurulmuş kalite yönetim sistemi ile müşteriden gelen kalibrasyon hizmet taleplerini müşteri odaklı değerlendirerek, bu hizmeti her zaman mümkün olabilecek en geniş kapsamda, ekonomik, kaliteli, güvenilir ve zamanında vermeyi amaç edinir. 
•    Güvenilir bir kalibrasyon hizmeti sunmak esasına göre, personelin en iyi mesleki tecrübe kriterlerinde olmasını hedefleyerek, personelin nitelikli, güvenilir, dürüst ve tarafsız olmasını garanti altına alır.
•    Standart kurumlarından veya ulusal metroloji enstitülerinden edinmiş olduğu mesleki bilgi ve tecrübeyi üniversiteler, sağlık kuruluşları, endüstriyel alandaki firmalarla paylaşır. 
•    Müşterilerinin ürünlerinin teknolojik gelişimine ve ulusal veya uluslararası pazarda rakipleriyle rekabet edebilir kalitede ürün üretmesine katkı sağlayıcı güvenilir ve kabul edilebilir ölçümler yapmayı hedefler.  
•    Bu politikaya sadık kalarak toplumsal gelişmişliğe katkı sağlamayı ve bir güven müessesi olarak çalışmayı amaç edinir.
•    Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde zamanında kaliteli, hatasız, uygun fiyatlarda, sürekli ve güvenilir ürün ve hizmetin sağlanması gerektiğine inanır ve bunun için çalışır.
•    Sahip olduğu kurumsal yapı ve değerler ile gelişimlerinin desteklenmesi, kalite politikamızın süreçlerinin bütünsel hale getirilmesi ve iş sonuçları ile müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir başarıların sağlanması amaçlanmaktadır.