Basınç Kalibrasyonu

Basınç Kalibrasyonu (-0,99…+700 bar)

Referans Basınç Ölçer, ( Kalibratör, sınıf 0,1 ve daha iyi )
Pozitif Basınç Ölçer, ( Manometre )
Negatif Basınç Ölçer, ( Vakummetre )
Pozitif Negative Basınç Ölçer, ( Mano/Vakummetre )
Fark Basınçölçer, ( Magnehelic )
Basınç Dönüştürücü ( Transmitter )
Basınç Anahtarı, Basınç Valfi
Saha Kalibrasyonları (-0,95…+700 bar)