Hacimsel Kalibrasyon

Pistonlu Malzemeler     

( Pistonlu Pipet , Pistonlu Büret )

Pistonlu Pipet;        1 ml - 10 ml
Pistonlu Büret;        1 ml - 100 ml
Cam Malzemeler              ( Pipet , Büret , Piknometre , Mezür , Balon Joje , ) Mezür;                  5- 2000 ml 
Balon Joje ;           1- 3000 ml
Pipet  Tek İşaret;                 0,5 -200 ml
Pipet  Taksimat;                 0,5 -200 ml
Piknometre ;           1 ml- 100 ml
Büret ;                     1 ml - 100 ml
pH Metre 4-7-10 ph
İletkenlik Ölçer 84-1413 µS

Bome

( Hidrometre, Yoğunluk Ölçer ) 

1200 bome
Refraktometre 0-25 brix
Viskozimetre 500- 5000 c P
DIN 4 4 mm / 10 s
DIN 6 4 mm / 10 s
Erlen , Beher 0 - 3000 ml
Abbe Refraktometre 0-1,333 nd