Diğer Kalibrasyonlar

Sizden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca göre kalibreli cihaz tasarımlarımız mevcuttur.
Gürültü ölçer, Gaz Kromatograf,GC-MS, Likit Kromatograf, LC-MS, Spektrofotometre vb.Lab cihazlarının bakım ve kalibrasyonları da yapılmaktadır.